Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer
"Czy znasz odpowiedź na każde z pytań, które kiedykolwiek mogłoby ci się nasunąć?
- ...?
- Ty sam jesteś odpowiedzią."

Ten cytat idealnie nakreśla sens zarówno life coachingu, jak i tutoringu rozwojowego. Rolą coacha / tutora jest towarzyszenie Klientowi w procesie poszukiwania odpowiedzi na Jego istotne pytania i wspieranie Go w znajdowaniu rozwiązań w sobie...

Ze względu na wspólne obszary coachingu i tutoringu - równocześnie świadomy różnic pomiędzy nimi - piszę tutaj jednak o tych dwóch procesach łącznie.

Coachingu uczyłem się na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie realizowanych w partnerstwie z Human Solutions for Business w Katowicach.

Zajmuję się life coachingiem w obszarze rozwoju osobistego i relacji małżeńskich / rodzinnych oraz coachingiem ścieżki zawodowej.

Przygotowanie w zakresie tutoringu zdobyłem z kolei w Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense.

Oprócz prowadzenia sesji coachingowych i tutoriali realizuję również szkolenia dotyczące zastosowania narzędzi coachingowych / tutorskich w procesie wspierania ludzi w ich rozwoju. Specjalizuję się w szkoleniach wzmacniających kompetencje coachingowe i tutorskie nauczycieli.

Moim celem jest wzmacnianie potrzeby czytania...

"Wiedzę zdobywa się przez czytanie książek lub słuchanie wykładów.
- A Mądrość?
- Przez czytanie książki, którą jest każdy z nas."