Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer


Zaświadczenie - warsztat: Obecność transformująca


Zaświadczenie - warsztat: Coaching kariery


Certyfikat - szkolenie: Coaching


Certyfikat - szkolenie: Sztuka negocjacji


Certyfikat - szkolenie: Motywowanie pracowników


Certyfikat - szkolenie: Kierowanie zespołem


Certyfikat - szkolenie: Informacja zwrotna


Certyfikat - szkolenie: Przywództwo


Certyfikat - szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze


Certyfikat - szkolenie: Jak budować wysokoefektywne zespoły?


Certyfikat - szkolenie: Jak wspierać zespoły w efektywnym działaniu?


Zaświadczenie - warsztat: Coaching zespołowy


Certyfikat - warsztaty: Narzędzia Coacha Grupowego


Zaświadczenie - kurs: Mediacje sądowe i pozasądowe


Zaświadczenie - kurs: Doradztwo zawodowe


Certyfikat - kurs: Doradztwo zawodowe


Zaświadczenie - warsztat: Zasoby i dobre pytania w coachingu


Certyfikat - szkolenie: Jak zostać liderem turkusowej organizacji


Certyfikat - szkolenie: Jak budować mistrzowski zespół sprzedażowy


Certyfikat - szkolenie: Jak przezwyciężyć bariery w pracy zespołowej


Certyfikat - szkolenie: Nowoczesny lider – zmiany w koncepcie przywództwa


Zaświadczenie - warsztat: Nowe wyzwania lidera w świecie VUCA


Zaświadczenie - Kompetencje coachingowe nauczyciela


Zaświadczenie - doradca zawodowy


Certyfikat - Relacja trener - grupa jako najistotniejszy czynnik efektywności procesu szkoleniowego


Potwierdzenie - Coaching i tutoring szkolny jako klucz do rozwoju liderów


Zaświadczenie - Warsztaty z The Coaching Maps


Certyfikat - Komunikacja w negocjacjach


Certyfikat - Warsztaty coachingowego stylu zarządzania


Certyfikat - Akademia Negocjacji


Zaświadczenie - warsztat: Rzecz o twórczej prowokacji w pracy z ludźmi


Zaświadczenie - wykład: Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie


Zaświadczenie - szkolenie: Różnice międzykulturowe w biznesie


Zaświadczenie - szkolenie: Inteligencja emocjonalna czyli sztuka zarządzania emocjami


Zaświadczenie - szkolenie: Autoprezentacja medialna


Zaświadczenie - szkolenie: Gry psychologiczne w relacjach interpersonalnych


Certyfikat - kurs: Coaching w pracy menedżera


Certyfikat - szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów


Zaświadczenie - szkolenie z zakresu metodyki e-learningu oraz z zakresu andragogiki


Zaświadczenie - szkolenie: FILMOWA AKADEMIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA NAUCZYCIELI. NĘKANIE RÓWIEŚNICZE PRZEZ INTERNET


Certyfikat - szkolenie: Wystąpienia publiczne


Zaświadczenie - szkolenie: Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców


Certyfikat - sesja naukowa: MĘSKOŚĆ - KOBIECOŚĆ - SEKSUALNOŚĆ


Zaświadczenie - szkolenie: BUDOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO - DOBRE PRAKTYKI...


Zaświadczenie - szkolenie: JAK BYĆ DOBRYM WYCHOWAWCĄ - TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH


Certyfikat - Akademia Rozwoju


Zaświadczenie - seminarium "Nieprzystosowanie społeczne nieletnich sprawców przestępstw. Diagnoza i wskazówki resocjalizacyjne"


Zaświadczenie - seminarium "Ekspertyza psychologiczna w sprawach rodzinnych i opiekuńczych"


Dyplom za udział w "Szkole dla rodziców i wychowawców"


Zaświadczenie - konferencja naukowo-metodyczna Zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie jako profilaktyka zaburzeń charakteru dzieci i młodzieży.


Zaświadczenie - Warsztaty z Psychologii Komunikacji


Zaświadczenie - warsztaty "Drama w wychowaniu"


Zaświadczenie - szkolenie dla realizatorów Programu Profilaktycznego "Debata"


Zaświadczenie - kurs pedagogiki zabawy


  • Wykształcenie


  • CV ramowe


  • CV szczegółowe


  • Doskonalenie zawodowe


  • Referencje