Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer
SŁOWO AUTOPREZENTACJIMam na imię Grzegorz, jestem pedagogiem, freelancerem, wspieram rozwój ludzi jako trener, dydaktyk, coach i tutor.

Największą część mojej aktywności zawodowej stanowią role dydaktyka i trenera, przede wszystkim w pracy z osobami dorosłymi.

Szczególnym obszarem mojej działalności trenerskiej jest prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół - m.in. z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywacji i motywowania.

Moje miejsca pracy to także sale dydaktyczne - przestrzenie prowadzenia zajęć w szkołach wyższych i policealnych.

"Moimi" obszarami merytorycznymi szkoleń są: rozwój kompetencji osobistych, społecznych i wychowawczych, zaś obszarami pracy dydaktycznej - pedagogika, zwłaszcza pedagogika ogólna i społeczna oraz wykorzystywanie narzędzi coachingowych i tutorskich w procesie wspierania rozwoju ludzi.

Na przemian ze szkoleniami prowadzę sesje coachingowe i tutorskie w obszarze coachingu relacji oraz tutoringu rozwojowego.

Mam doświadczenie w diagnozowaniu środowiska rodzinnego, zdobyte w trakcie pełnienia funkcji pomocniczych wobec sądu. Pracowałem w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym (obecnie: opiniodawczy zespół sądowych specjalistów), byłem również biegłym sądowym w obszarze relacji w rodzinie. Od 9 lat jestem społecznym kuratorem sądowym w sprawach rodzinnych.

Jestem absolwentem pedagogiki, studiów podyplomowych z zakresu nauk o rodzinie, coachingu, psychologii w biznesie i negocjacji w biznesie oraz m.in. kursów: trenerskiego i tutorskiego.

Prywatnie jestem mężem Joli oraz miłośnikiem nastrojów przyrody, klimatu drewnianej architektury i tajemnic średniowiecznych zamków.

Inspiracją dla moich zawodowych i osobistych działań jest myśl Lao Tzu:

"Długa podróż zaczyna się od postawienia pierwszego kroku."


Zapraszam do rozejrzenia się po mojej stronie.

Grzegorz Mandrysz


  • Wykształcenie


  • CV ramowe


  • CV szczegółowe


  • Doskonalenie zawodowe


  • Referencje