Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer
O SOBIE SAMYMMam na imię Grzegorz, chodzę po świecie od ponad czterdziestu lat (coraz bardziej ponad).

Jakiś czas temu ukończyłem pedagogikę, a potem, podążając za swoimi zainteresowaniami, jeszcze kilka innych studiów.

Chęć samodzielnego wyznaczania celów zawodowych i posiadania wpływu na ich realizację skłoniła mnie do wyboru ścieżki zawodowej opartej na stylu pracy freelancerskiej.

Na tej też drodze (z przerwami lub równolegle do zdarzającej mi się pracy etatowej) od z górą dwudziestu lat wspieram rozwój ludzi, zwłaszcza osób dorosłych, jako trener, dydaktyk i coach.

Spędziłem trochę godzin na salach szkoleniowych (choć ostatnio - przed sekretarzykiem w moim mieszkaniu), prowadząc szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i społeczne ich uczestniczek i uczestników tworzących rozmaite grupy zawodowe (często: nauczycieli, bywało, że także dyrektorów szkół), wielorakie zespoły zadaniowe (nierzadko: rady pedagogiczne, ale zdarzyło mi się też szkolić kadrę sądu rejonowego) i różne kategorie społeczne (nieraz: uczestników projektów motywacyjnych).

Od wielu lat przestrzenią mojej aktywności bywają również sale dydaktyczne (ostatnio, podobnie jak w przypadku szkoleń - miejsce przed laptopem), w których prowadzę zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych / studentkami i studentami studiów pedagogicznych / czasem także słuchaczami szkół policealnych.

„Moje” dydaktyczne i trenerskie obszary merytoryczne to: kompetencje osobiste i społeczne, zwłaszcza komunikowanie się międzyludzkie, kompetencje liderskie, zwłaszcza budowanie i zarządzanie zespołami, motywowanie, coachingowy styl pracy z ludźmi, negocjacje. Inny obszar to rozwój kompetencji wychowawczych oraz pedagogika jako dyscyplina naukowa, zwłaszcza pedagogika ogólna i społeczna. I jeszcze jeden obszar - Train the trainers, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami trenerskimi.

Zdarza mi się także prowadzić sesje coachingowe w zakresie life coachingu i coachingu kariery.

Pozostając przy sprawach zawodowych: mam także doświadczenie w diagnozowaniu środowiska rodzinnego - zdobyłem je pełniąc funkcje pomocnicze wobec sądu (sądowego specjalisty - pedagoga w sprawach rodzinnych oraz społecznego kuratora sądowego w sprawach z tegoż obszaru).

Prywatnie: uważam się za miłośnika nastrojów przyrody, klimatu drewnianej architektury (nigdy nie mijam parku etnograficznego bez zwiedzenia go) i tajemnic średniowiecznych zamków (moje marzenie: poprowadzenie szkolenia w jakiejś niesamowitej gotyckiej warowni...).

A na marginesie: owoc - banan, muzyka - wpadająca w ucho, napój - koktajl malinowy, sport - już tylko rekreacyjny. ;)

Cytat będący dla mnie inspiracją (myśl Lao Tzu):

"Długa podróż zaczyna się od postawienia pierwszego kroku."


Grzegorz Mandrysz


  • Wykształcenie


  • CV


  • Doskonalenie zawodowe


  • Referencje