Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer
"Jeśli chce się zagrzać wodę, potrzebne jest naczynie
jako pośrednik między ogniem i wodą."

W ten sposób postrzegam rolę trenera - jako pośrednika między Uczestnikami szkolenia, a rozwijającymi ich doświadczeniami. Jako trener staram się być "naczyniem", dzięki któremu możliwe jest "zagrzanie wody".

Przygotowanie w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń zdobyłem w Akademii Trenerów Biznesu LAB prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach, partnera studiów podyplomowych Akademia Trenerów Biznesu realizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach.

Specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń i treningów w obszarach:
- kompetencji osobistych i społecznych,
- kompetencji wychowawczych,
- umiejętności budowania relacji małżeńskich i rodzinnych.

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkoleń miękkich pogłębiłem na studiach podyplomowych Psychologia w biznesie realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w partnerstwie z SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy w Katowicach.


W projektowaniu i prowadzeniu szkoleń odwołuję się do cyklu Kolba, dążąc do łączenia elementów teorii z elementami doświadczenia i refleksji.

Moja trenerska dewiza kryje się w poniższym cytacie. Zawartą w nim myśl chciałbym móc przekazać Uczestnikom na zakończenie każdego szkolenia:

"Wszystko, co robiłem, ograniczało się do tego,
że siedziałem nad brzegiem rzeki i czerpałem z niej wodę.
Mam nadzieję, że po moim odejściu zauważycie rzekę."