Grzegorz Mandrysz
trener, coach, pedagog, freelancer


     Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense


     Negocjacje w Biznesie Komilton


     Negocjacje w Biznesie WSB


     Umiejętności Negocjacyjne FU


     Psychologia w Biznesie SMG/KRC HR


     Psychologia w Biznesie WSB


     Coaching HSB


     Coaching GWSP


     Szkoła Trenerów LAB


     Nauki o rodzinie UKSW


     Kwalifikacje pedagogiczne UŚ


     Pedagogika UŚ


  • Wykształcenie


  • CV ramowe


  • CV szczegółowe


  • Doskonalenie zawodowe


  • Referencje